„B” kategóriás Vállalkozási feltételek és tájékoztató

AGGOD Autóiskola (5205)

„B” kategóriás Vállalkozási feltételek és tájékoztató

1. Képző szerv:

Név: Aggod Autósiskola

Cím: 1043 Budapest, Nyár u.21.

Mobil: +36-20/504-4329

E-mail: aggodautosiskola@gmail.com

Honlap: www.aggodautosiskola.hu

4. Iskolavezető

Neve: Aggod Mihály

Azonosító száma: 10007

Telefonszáma: +36-70/604-6167 (SMS hagyható)

E-mail címe: aggodbt@gmail.com

2. Cégforma: Betéti TársaságÜgyvezető neve: Aggod Mihály 3. Cégjegyzékszám: Cg.01-06-753241Képzési engedély száma: KGHF/87592-1/2020-ITM
5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja: 6. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:
Cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 115.Telefonszám: +36-20/504-4329

Ügyfélfogadás: Hétfő és Csütörtök: 14.00-18.00 óráig

7. Tanfolyamra való felvétel módja:

Jelentkezni lehet: online, e-mailben vagy telefonon.

Beiratkozás: kizárólag személyesen Autósiskolánk ügyfélfogadó irodájában történik.

8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

„B” kategóriához I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás szükséges. Ez már beiratkozási feltétel!

  • azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, II. alkalmassági csoportba kell sorolni.

9. Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel aki:

• a 17.életévét betöltötte, vagy legfeljebb hat hónappal fiatalabb,

• rendelkezésére áll érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, és lakcímkártya,

• írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzését hitelt érdemlő módon igazolni tudja,

• Autósiskolánkkal tanulmányi szerződést kötött, ill. leadta érvényes orvosi alkalmassági igazolását.

Vizsgára bocsátás feltételei:

• aláírt jelentkezési adatlap,

• elméleti vizsgát az tehet, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,

–  elvégezte az elearninges, vagy tantermi  tanfolyamot, s kézhez vette az erről szóló igazolást,

(az első vizsgát a beiratkozástól számított 9 hónapon belül le kell tenni, legkésőbb 1 éven belül annak sikeresnek kell lennie.)

• gyakorlati vizsgát az tehet, aki a 17. életévét betöltötte,

teljesítette a gyakorlati oktatás kötelező óraszámait, és az előírt kilométert,

(“B” kategóriánál ez minimum 30 óra, és minimum 580 km.)

– a megfelelő tan-, és vizsgadíjat befizette,  (a tan-, és vizsgadíj részletekben, vagy egy összegben is fizethető!)

Alapfokú iskolai végzettség igazolásával kapcsolatos tudnivalók:

A 24/2005 GKM rendelet 10.§ 1.bekezdés e) pontja értelmében elméleti vizsgára az bocsátható, aki a gépjármű vezetésre jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési adatlapon nyilatkozik. Tanulónk az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 24/2005 GKM rendelet 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a Vizsgaközpont részére. Ezek hiányában az elméleti vizsgára bocsátás megtagadható.

A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A jogosítvány kiadásának feltétele: a közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga igazolása a közlekedési igazgatási hatóságnál.

Az elsősegély vizsga a Magyar Vöröskeresztnél tehető le. Telefon: 06-1/373-0730. Díja: 15.500.- Ft.

Az elearninges elsősegély elméleti felkészítés mellett, gyakorlati felkészítést is végez képzőszervünk. (Minimum 10 fővel)

  • Felmentést nyer, aki az orvostudományi egyetemen végzett, az állatorvos-tudományi egyetemen végzett, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi, eü.szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik, illetve közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon vagy eü.szakközépiskolát végzett. Mentesül továbbá az, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között ’D’ vagy ’TR’ kategóriára, vagy 1984. január 1-je után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

10. Az elméleti képzés E-learninggel (180 nap/75 óra) történik, mely Tantermi kiegészítéssel is végezhető iskolánkban.

Tantermi és gyakorlati tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:

Tantermi elméleti óraszámok: Gyakorlati óraszámok:
• Közlekedési alapismeretek: 16 óra • Alapoktatás: 9 óra
• Járművezetés elmélete: 8 óra • Városi vezetés: 14 óra
• Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra • Országúti vezetés: 4 óra
• Éjszakai vezetés: 2 óra
• Vizsgaóra: 1 óra

Az elméleti tanórák 45 percesek, a gyakorlati órák 50 percesek, ebből guruló idő 45 perc. A vezetési gyakorlatot CSAK a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

11. Választható járművek a gyakorlati képzésben:

Az oktatójárművet Autósiskolánk biztosítja tanulónk számára. Választható járművek:

Suzuki WagonR, Swift, Vitara, Daewoo Matiz, Renault Clio, és Thalia, Toyota Auris, Toyota Yaris, Skoda Rapid, …

A járműpark változásának jogát képzőszervünk fenntartja. Az oktató járművek a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelnek.

  • Amennyiben hallgatónk saját járművén kíván tanulni, úgy a gépkocsi járműoktatásra való alkalmassá tételét a 20/1992. KHVM rendeletet módosító 10/1999. KHVM rendelet alapján a jármű tulajdonosának kell elvégeztetni, és az erről kapott okmányt Autósiskolánk ügyfélszolgálatán bemutatni.

12. A hiányzás pótlásának módja:

Tanulónk tudomásul veszi, hogy tantermi képzés esetén az elméleti foglalkozások látogatása kötelező. A hiányzásokat vagy a párhuzamosan induló tanfolyam azonos óráján, vagy egy másik időpontban induló tanfolyam azonos foglalkozásán kell pótolni, illetve személyesen az elméleti oktatónknál, konzultáció keretében. A pótfoglalkozás külön díj ellenében teljesíthető, melynek költsége tanulónkat terheli, ez jelenleg 3.000.- Ft/óra.

13. A tandíj befizetésének módja:

Tanulónk köteles a képzésért tandíjat fizetni a szerződésben vállaltak szerint. A tandíj fizethető egy összegben vagy kamatmentes részletben, számla ellenében, készpénzben ügyfélfogadó irodánkban, vagy átutalással. Számlaszámunk: 11704007-22048167. A mindenkori érvényes tandíj és egyéb költségek részletesen megtalálhatóak honlapunkon, az Árak menüpont alatt. Az elméleti tandíj a szerződéskötés időpontjában érvényes, a gyakorlati tandíj a mindenkori aktuális. Autósiskolánk az árváltoztatás jogát fenntartja.

14. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulónkat Tantermi képzés esetén, az elméleti tantárgyak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – iskolavezetőnk mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében képzőszervünk, külön megállapodás és díj szerint működik közre.

15. A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:

Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:

Személyesen Autósiskolánk ügyfélszolgálatán kérhető az áthelyező nyomtatvány („Képzési igazolás”), melyet 3 munkanapon belül rendelkezésére bocsátunk, ha nincs tan-, és vizsgadíj elmaradás, ill. megfizetésre került a 15.000.- Ft-os adminisztrációs díj is. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma és a levezetett kilométer. A nyomtatvány 3 példányban készül, melyből egy marad iskolánknál, kettőt pedig megkap tanulónk. Ezt megelőzően a felek, a szerződés szerint elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel. Hallgatónk a nála maradt 2 példányt elviszi a befogadó képzőszervhez, ahol intézkednek az áthelyezési eljárás elindításáról. (Mindez ma már interneten keresztül is küldhető.)

Amennyiben bárki nálunk, azaz az Aggod Autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képzőszervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás elindítását, a 29.000.- Ft-os adminisztrációs díj és a gyakorlati díjhányad befizetése ellenében. (Min. 15 óra) Részükre az óradíj egységesen: 12.000.- Ft.

Gyorsított eljárással is gépkocsira lehet kerülni külön díj ellenében. (Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon)

16. Oktatási helyszínek címe:

Elmélet: Gyakorlat:
1056 Budapest, Váci utca 46. 1144 Budapest, Írottkő park 1.
1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. 1138 Budapest, Duna Plaza parkoló
1130 Budapest, Reitter Ferenc u. 115. 1043 Budapest, Berda József u. 15. (Autóklub)
2040 Budaőrs, Virágpiac

17. Pótóra igénylés módja és ára

Pótórát igényelni az oktatónál lehet, melynek díja elsődlegesen az alapóra díjával megegyező, de óradíjat az oktató nem vehet át!

Teljesítés átutalással a következő számlára történik: 11704007-22048167.

18. A képzés felügyeletét ellátó szervezet és az engedélyező hatóság:

Felügyelet ellátó szervezet: Engedélyező hatóság:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

1119. Budapest, Petzvál József u. 39. budapest@kavk.hu, +36-1/371-3030

Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188. kghf@ekm.gov.hu,

+36 (1) 477-1551

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

Tanfolyam első napjától számítva 9 hónapon belül kell tanulónknak az elméleti vizsgáit megkezdeni, és 1 éven belül sikeres vizsgát tenni. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell a gyakorlati vizsgát sikeresen teljesíteni, ellenkező esetben az elévül. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgára a Vizsgaközpontban lehet jelentkezni, a pótvizsgadíj befizetésével.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető el a gyakorlati vezetés. Tanulónk a gyakorlati képzés során oktatót válthat irodavezetőnkkel egyeztetett módon. Az alapoktatás során egy nap, max. 2 gyakorlati óra, míg a főoktatás során egy nap max. 4 gyakorlati óra vezethető, minimum 1 óra pihenő időt követően. Késés esetén oktatónk és tanulónk is 20-20 percet köteles várni a másik félre. Oktatónk késése esetén az időt be kell pótolni, oktatónk költségére. A megbeszélt gyakorlati órák az esedékesség előtt 48 órával lemondhatóak. Ennek hiányában, amennyiben kötelező gyakorlati óra tanulónk hibájából elmarad, azt pótórával kell pótolni tanulónk költségére. Az így elmaradt órák levezetettnek tekintendők! Ez ugyanis a vizsgára jelentés feltétele.

Amennyiben tanulónknak a kötelező órákon felül további órákra lenne szüksége, úgy azok pótóraként kerülnek felszámolásra. Sikertelen vizsga esetén az újabb vizsgához a vizsgadíjat, valamint min. 8 óra + vizsga pótórát kell megfizetni. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén tanulónknak PAV vizsgálaton kell részt vennie, hogy további forgalmi vizsgára lejelenthető legyen.

Amennyiben az orvos, vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), tanulónk köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség tanulónkat terheli.

Tanulónk kötelessége a megbeszélt és egyeztetett foglalkozásokon a képzés igénybe vételéhez megfelelő állapotban megjelenni, valamint a személyi okmányait magánál tartani. Amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel, a vizsgák alkalmával azt is köteles a vizsgabiztosnak bemutatni. Ennek elmulasztása esetén a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség tanulónkat terheli.

Tanulónk joga, hogy az általa befizetett összegért maradéktalan, és megfelelő szintű szolgáltatást kapjon az elméleti és a gyakorlati felkészítés során. Amennyiben ez nem teljesül, tanulónknak joga van más oktatónál, vagy a jelen szerződés felmondásával más képzőszervnél folytatni tanulmányait.

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

Kresz: 4.600.- Ft,         Forgalom: 11.000.- Ft + adminisztrációs díjak, ezek öszege: 20.000.- Ft

A vizsgadíjakat a külön jogszabályban meghatározott módon kell tanulónknak képzőszervünk útján, vagy közvetlenül megfizetnie a Vizsgaközpont részére.

Az alap-, és a pótvizsgadíj összege azonos.

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:

A sikeres vizsgák letétele után 3-4 munkanap elteltével lehet bármelyik okmányirodában a vezetői engedély iránti kérelmet díjmentesen előterjeszteni. Ehhez szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, eü.vizsgaigazolás, orvosi alkalmassági igazolás. Az első jogosítvány kezdő vezetői engedélynek minősül, amivel két évig nem lehet vontatást végezni, és 18. éves kor alatt nem lehet külföldön vezetni. Ha már van vezetői engedélye, javasoljuk kategória bővítésre vigye magával azt.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.

Bp. 2023. 09.23.

Aggod Autósiskola

Írj nekünk!

Kapcsolat

"*" a kötelező mezőket jelöli

Név*

Az oldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jogszabályok

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.tv

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000236.kor

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100326.kor

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200013.NM

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700444.KOR

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500024.gkm

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról * 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100261.kor

139/1991. (139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők utánképzéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100139.kor

Képzési statisztika

A1, A2, A összesítve

Elmélet

Gyakorlat

2022.

2. név.

2022.

3. név.

2022.

2. név.

2022.

3. név.

-

-

-

-

B

Elmélet

Gyakorlat

2022.

2. név.

2022.

3. név.

2022.

2. név.

2022.

3. név.

29.41%

-

54.17 %

57.14 %

A1, A2, A összesítve

B

Gyakorlat

Gyakorlat

2022.

2. név.

2022.

3. név.

2022.

2. név.

2022.

3. név.

-

-

-

-

A1, A2, A összesítve

B

2022.

2. név.

2022.

3. név.

2022.

2. név.

2022.

3. név.

-

-

-

-

Forrás: www.kavk.gov.hu

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás